SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

UCZESTNIK TESTÓW UŻYTECZNOŚCI

WSTECZ

ang. usability test participant


Reprezentatywny użytkownik rozwiązujący typowe zadania w testach użyteczności.


A representative user who solves typical tasks in a usability test.