SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

UKOŃCZENIE TESTÓW

WSTECZ

ang. test completion


Czynność obejmująca udostępnianie testaliów dla późniejszego użycia, pozostawianie środowisk testowych w zadowalającym stanie i komunikowanie wyników testowania odpowiednim interesariuszom.


The activity that makes testware available for later use, leaves test environments in a satisfactory condition and communicates the results of testing to relevant stakeholders.