SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

USTANAWIANIE (IDEAL)

WSTECZ

ang. Establishing (IDEAL)


Ustanawianie (IDEAL) – faza w modelu IDEAL, podczas której planuje się jak organizacja osiągnie swoje zamierzenia. Ta faza składa się z następujących czynności: ustalenie priorytetów, opracowanie podejścia oraz planowanie działań.

Patrz także


Establishing (IDEAL) – the phase within the IDEAL model where the specifics of how an organization will reach its destination are planned. The establishing phase consists of the activities: set priorities, develop approach and plan actions.

See also