SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

USTANAWIANIE (IDEAL)

WSTECZ

ang. establishing (IDEAL)


Faza w modelu IDEAL, podczas której planuje się jak organizacja osiągnie swoje zamierzenia. Ta faza składa się z czynności ustalenia priorytetów, opracowania podejścia oraz planowania działań.

Zobacz również: IDEAL


The phase within the IDEAL model where the specifics of how an organization will reach its destination are planned. The establishing phase consists of the activities set priorities, develop approach and plan actions.

See also: IDEAL