SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

UTRZYMYWALNOŚĆ

WSTECZ

ang. maintainability


Stopień, w jakim moduł lub system może być modyfikowany przez wyznaczony personel.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system can be modified by the intended maintainers.

Reference: After ISO 25010