SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

UŻYTECZNOŚĆ

WSTECZ

ang. usability


Stopień, w jakim dany moduł lub system może być używany przez określonych użytkowników dla osiągnięcia określonych celów w określonym kontekście użytkowania.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system can be used by specified users to achieve specified goals in a specified context of use.

Reference: After ISO 25010