SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WALIDACJA

WSTECZ

ang. validation


Sprawdzanie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia potrzeby i wymagania użytkownika.

Źródło: ISO 9000


Confirmation by examination and through provision of objective evidence that the requirements for a specific intended use or application have been fulfilled.

Reference: ISO 9000