SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WARSTWA ADAPTACJI TESTÓW

WSTECZ

ang. test adaptation layer


Warstwa w architekturze testów automatycznych, która dostarcza niezbędnego kodu do adaptowania skryptów testowych na odpowiednim poziomie abstrakcji do różnych komponentów, konfiguracji lub interfejsów testowanego oprogramowania.


The layer in a test automation architecture which provides the necessary code to adapt test scripts on an abstract level to the various components, configuration or interfaces of the SUT.