SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

WARTOŚĆ BRZEGOWA

WSTECZ

ang. Boundary value


Wartość brzegowa – wartość wejścia lub wyjścia, która jest na granicy klas równoważności lub jest w najbliższym przyrostowym sąsiedztwie tej granicy. Na przykład wartość minimalna lub maksymalna zakresu.


Boundary value – an input value or output value which is on the edge of an equivalence partition or at the smallest incremental distance on either side of an edge, for example the minimum or maximum value of a range.