SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WARUNEK WYJŚCIOWY

WSTECZ

ang. postcondition


Oczekiwany stan elementu testowego i jego środowiska po zakończeniu wykonywania przypadku testowego.


The expected state of a test item and its environment at the end of test case execution.