SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WARUNKÓW WIELOKROTNYCH POKRYCIE

WSTECZ

ang. multiple condition coverage


Pokrycie wszystkich możliwych kombinacji wszystkich wyników pojedynczych warunków w ramach jednej instrukcji.

Synonimy: pokrycie kombinacji warunków w decyzjach, pokrycie kombinacji warunków


The coverage of all possible combinations of all single condition outcomes within one statement.

Synonyms: branch condition combination coverage, condition combination coverage