SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WAŻNOŚĆ

WSTECZ

ang. severity


Stopień wpływu defektu na rozwój lub działanie modułu lub systemu.


The degree of impact that a defect has on the development or operation of a component or system.