SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

WBUDOWANY ITERACYJNY MODEL WYTWARZANIA

WSTECZ

ang. Embedded iterative development model


Wbudowany iteracyjny model wytwarzania – podmodel cyklu życia wytwarzania, który stosuje podejście iteracyjne do projektowania, kodowania i testowania detali w nadrzędnym modelu sekwencyjnym. W tym przypadku dokumenty projektowe wysokiego poziomu są przygotowywane i zatwierdzane dla całego projektu, ale właściwe szczegółowe projektowanie, wytwarzanie kodu i testowanie jest wykonywane w iteracjach.


Embedded iterative development model – a development lifecycle sub-model that applies an iterative approach to detailed design, coding and testing within an overall sequential model. In this case, the high level design documents are prepared and approved for the entire project but the actual detailed design, code development and testing are conducted in iterations.