SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WIRTUALIZACJA USŁUG

WSTECZ

ang. service virtualization


Technika umożliwiająca wirtualne dostarczanie usług, które są zdalnie wdrażane, dostępne i zarządzane


A technique to enable virtual delivery of services which are deployed, accessed and managed remotely.