SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WIRTUALNE ŚRODOWISKO TESTOWE

WSTECZ

ang. virtual test environment


Środowisko testowe, w którym co najmniej jedna część jest symulowana cyfrowo.

Źródło: ISO 29119-11


A test environment in which one or more parts are digitally simulated.

Reference: ISO 29119-11