SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WŁASNE NARZĘDZIE

WSTECZ

ang. custom tool


Narzędzie softwarowe wytworzone specjalnie dla grupy użytkowników lub klientów.


A software tool developed specifically for a set of users or customers.