SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WPŁYW RYZYKA

WSTECZ

ang. risk impact


Szkoda, jaka powstanie jeżeli ryzyko zmaterializuje się jako rzeczywisty skutek lub zdarzenie.

Synonimy: wpływ


The damage that will be caused if the risk becomes an actual outcome or event.

Synonyms: impact