SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WRAŻLIWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

WSTECZ

ang. security vulnerability


Słabość w systemie, która może umożliwić udany atak na zabezpieczenia.


A weakness in the system that could allow for a successful security attack.