SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WSKAZÓWKI DLA DOSTĘPNOŚCI ZAWARTOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

WSTECZ

ang. Web Content Accessibility Guidelines


Cześć serii wskazówek dotyczących dostępu do strony internetowej publikowana przez Web Accessibility Initiative (WAI) z World Wide Web Consortium (W3C), głównej światowej organizacji standaryzującej Internet. Składa się ze zbioru wskazówek jak uczynić zawartość strony internetowej dostępną, głównie dla osób niepełnosprawnych. (WCAG od ang. Web Content Accesssibility Guidelines).

Akronim: WCAG


A part of a series of web accessibility guidelines published by the Web Accessibility Initiative (WAI) of the World Wide Web Consortium (W3C), the main international standards organization for the internet. They consist of a set of guidelines for making content accessible, primarily for people with disabilities.

Acronym: WCAG