SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WSKAZÓWKI DO INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

WSTECZ

ang. user interface guideline


Niskopoziomowa, szczegółowa reguła lub rekomendacja do projektowania interfejsu użytkownika nie pozostawiająca miejsca na interpretację, więc projektant wdraża ją podobnie. Często używana do zapewnienia zgodności wyglądu i zachowania się interfejsu w systemach produkowanych w organizacji.


A low-level, specific rule or recommendation for user interface design that leaves little room for interpretation so designers implement it similarly. It is often used to ensure consistency in the appearance and behavior of the user interface of the systems produced by an organization.