SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WSPÓŁBIEŻNOŚĆ

WSTECZ

ang. concurrency


Jednoczesne wykonywanie wielu niezależnych wątków przez moduł lub system.


The simultaneous execution of multiple independent threads by a component or system.