SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WYCIEK PAMIĘCI

WSTECZ

ang. memory leak


Błąd dostępu do pamięci w logice programu wykonującego dynamiczną alokację pamięci polegający na niezwalnianiu pamięci po zaprzestaniu jej używania.


A memory access failure due to a defect in a program’s dynamic store allocation logic that causes it to fail to release memory after it has finished using it.