SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WYTWARZANIE OPARTE NA CECHACH

WSTECZ

ang. feature-driven development


Iteracyjny i przyrostowy proces rozwoju oprogramowania sterowany z perspektywy funkcjonalności (cech) wartościowych dla klienta. Najczęściej podejście to wykorzystywane jest w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania.


An iterative and incremental software development process driven from a client-valued functionality (feature) perspective. Feature-driven development is mostly used in Agile software development.

See also: Agile software development