SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WYTWARZANIE STEROWANE TESTAMI AKCEPTACYJNYMI

WSTECZ

ang. acceptance test-driven development


Wspólne podejście do wytwarzania oprogramowania, w którym zespół i klienci używają języka dziedzinowego klienta aby zrozumieć jego wymagania, co tworzy podstawę do testowania modułu lub systemu. (ATDD – od ang. Acceptance Test-Driven Development).

Akronim: ATDD


A collaborative approach to development in which the team and customers are using the customers own domain language to understand their requirements, which forms the basis for testing a component or system.

Acronym: ATDD