SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WYTWARZANIE STEROWANE TESTAMI

WSTECZ

ang. test-driven development


Technika tworzenia oprogramowania, w której przypadki testowe są opracowywane, a często także automatyzowane, po czym oprogramowanie jest rozwijane stopniowo tak, aby te przypadki testowe były zaliczone. (TDD od ang. Test Driven Development)

Akronim: TDD


A software development technique in which the test cases are developed, and often automated, and then the software is developed incrementally to pass those test cases.

Acronym: TDD