SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WYTWARZANIE STEROWANE ZACHOWANIEM

WSTECZ

ang. behavior-driven development


Wspólne podejście do wytwarzania oprogramowania, w którym zespół skupia się na dostarczeniu klientowi oczekiwanego zachowania modułu lub systemu stanowiącego podstawę dla testowania. (BDD od ang. Behavior-Driven Development).

Akronim: BDD


A collaborative approach to development in which the team is focusing on delivering expected behavior of a component or system for the customer, which forms the basis for testing.

Acronym: BDD