SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZABEZPIECZENIE

WSTECZ

ang. security


Stopień, w jakim moduł lub system chroni swoje dane i zasoby przed nieautoryzowanym dostępem lub użyciem oraz zabezpiecza niezakłócony dostęp i użytkowanie dla uprawnionych użytkowników.

Źródło: After ISO 25010

Synonimy: zabezpieczenie informacji


The degree to which a component or system protects its data and resources against unauthorized access or use and secures unobstructed access and use for its legitimate users.

Reference: After ISO 25010

Synonyms: information security