SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZACHOWANIE W CZASIE

WSTECZ

ang. time behavior


Stopień, w jakim moduł lub system może wykonać swoje funkcje w ramach określonych czasów odpowiedzi, czasów przetwarzania oraz przepustowości.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system can perform its required functions within required response times, processing times and throughput rates.

Reference: After ISO 25010