SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ZACHOWANIE WSPÓŁZALEŻNE

WSTECZ

ang. Codependent behavior


Zachowanie współzależne – nadmierna emocjonalna lub psychologiczna zależność od innej osoby, szczególnie w próbach zmiany aktualnego (niepożądanego) zachowania tej osoby, przy równoczesnym wspieraniu jej w kontynuowaniu tego zachowania. Na przykład, w testowaniu oprogramowania, narzekanie na opóźnione dostawy i równoczesne radowanie się z koniecznego „heroizmu” wymagającego pracy po godzinach by nadrobić opóźnienie, co wzmacnia tylko opóźnienia.


Codependent behavior – excessive emotional or psychological dependence on another person, specifically in trying to change that person’s current (undesirable) behavior while supporting them in continuing that behavior. For example, in software testing, complaining about late delivery to test and yet enjoying the necessary „heroism” working additional hours to make up time when delivery is running late, therefore reinforcing the lateness.