SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZAGROŻENIE WEWNĘTRZNE

WSTECZ

ang. insider threat


Zagrożenie zabezpieczeń, mające swe źródło w organizacji, często będące autoryzowanym użytkownikiem systemu.


A security threat originating from within the organization, often by an authorized system user.