SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZALICZENIE

WSTECZ

ang. passed


Status wyniku testu, dla którego wynik rzeczywisty jest zgodny z wynikiem oczekiwanym.


The status of a test result in which the actual result matches the expected result.