SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZARZĄDZANIE DEFEKTAMI

WSTECZ

ang. defect management


Proces rozpoznawania, rejestrowania, klasyfikacji, badania, rozwiązywania i usuwania defektów.


The process of recognizing, recording, classifying, investigating, resolving and disposing of defects.