SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI

WSTECZ

ang. Incident management


Zarządzanie incydentami – proces składający się z rozpoznania, analizy, prowadzenia działań i rozwiązywania incydentów. Polega on na rejestracji incydentów, klasyfikacji oraz określaniu wpływu incydentów.

Wg:IEEE 1044


Incident management – the process of recognizing, investigation, taking action and disposing of incidents. It involves logging incidents, classifying them and identifying the impact.