SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

WSTECZ

ang. quality management


Ogół skoordynowanych czynności mających na celu kierowanie organizacją i kontrolowanie jej pod kątem jakości obejmujących zdefiniowanie polityki jakościowej i celów jakościowych, planowanie jakości, kontrolowanie jakości, zapewnienie jakości i poprawę jakości.

Źródło: After ISO 24765


The process of establishing and directing a quality policy, quality objectives, quality planning, quality control, quality assurance, and quality improvement for an organization.

Reference: After ISO 24765