SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ

WSTECZ

ang. Configuration management


Zarządzanie konfiguracją – dyscyplina używająca technicznych i administracyjnych metod kierowania i nadzoru aby: określić i udokumentować charakterystyki funkcjonalne i fizyczne elementów konfiguracji, kontrolować zmiany tych charakterystyk, zapisywać i raportować o wykonywaniu zmian i statusie implementacji oraz weryfikować zgodność z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

Bibliografia:IEEE 610


Configuration management – a discipline applying technical and administrative direction and surveillance to: identify and document the functional and physical characteristics of a configuration item, control changes to those characteristics, record and report change processing and implementation status, and verify compliance with specified requirements.