SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ZARZĄDZANIE POPRZEZ JAKOŚĆ

WSTECZ

ang. Total Quality Management


Zarządzanie Poprzez Jakość (TQM akronim od angielskiego Total Quality Management) – stosowane w całej organizacji podejście do zarządzania koncentrujące się na jakości, oparte na udziale w nim wszystkich jej (organizacji) członków i mające na celu długofalowy sukces poprzez satysfakcję klientów oraz korzyści dla wszystkich członków organizacji oraz społeczeństwa. Zarządzanie Poprzez Jakość składa się z następujących faz: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie i zapewnienie.

Wg:ISO 8402


Total Quality Management (TQM) – an organization-wide management approach centered on quality, based on the participation of all members of the organization and aiming at long-term success through customer satisfaction, and benefits to all members of the organization and to society. Total Quality Management consist of planing, organizing, directing, control, and assurance.