SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZARZĄDZANIE POPRZEZ JAKOŚĆ

WSTECZ

ang. Total Quality Management


Stosowane w całej organizacji podejście do zarządzania koncentrujące się na jakości, oparte na udziale w nim wszystkich członków organizacji i mające na celu długofalowy sukces poprzez satysfakcję klientów oraz korzyści dla wszystkich członków organizacji oraz społeczeństwa. Zarządzanie poprzez jakość składa się z następujących faz: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie i zapewnienie. (TQM od ang. Total Quality Management).

Akronim: TQM

Źródło: After ISO 24765


An organization-wide management approach centered on quality, based on the participation of all members of the organization and aiming at long-term success through customer satisfaction, and benefits to all members of the organization and to society. Total Quality Management consists of planning, organizing, directing, control, and assurance.

Acronym: TQM

Reference: After ISO 24765