SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

WSTECZ

ang. risk management


Proces radzenia sobie z ryzykiem.

Źródło: After ISO 24765


The process for handling risks.

Reference: After ISO 24765