SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZARZĄDZANIE TESTAMI

WSTECZ

ang. test management


Planowanie, harmonogramowanie, szacowanie, monitorowanie, raportowanie, nadzór i zamykanie czynności testowych.

Źródło: ISO 29119-1


The planning, scheduling, estimating, monitoring, reporting, control and completion of test activities.

Reference: ISO 29119-1