SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZARZĄDZANIE TESTOWANIEM W SESJACH

WSTECZ

ang. session-based test management


Metoda pomiaru i zarządzania testowaniem w sesjach. (SBMT od ang. session-based test management).

Akronim: SBTM


A method for measuring and managing session-based testing.

Acronym: SBTM