SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ (PODEJŚCIE)

WSTECZ

ang. Change management (approach)


inne znaczenia|Zarządzanie zmianą
Zarządzanie zmianą – ustrukturalizowane podejście do przejścia (przechodzenia) jednostek, zespołów i organizacji z bieżącego stanu do przyszłego, pożądanego stanu.


Other uses|Change management
Change management – a structured approach to transitioning individuals, teams, and organizations from current state to a desired future state.