SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

WSTECZ

ang. change management


(1) Ustrukturalizowane podejście do przejścia (przechodzenia) jednostek i organizacji z bieżącego stanu do przyszłego pożądanego stanu. (2) Kontrolowany sposób wprowadzania zmiany, lub proponowanej zmiany, do produktu lub usługi.


(1) A structured approach to transitioning individuals and organizations from a current state to a desired future state. (2) Controlled way to effect a change, or a proposed change, to a product or service.