SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZAŚLEPKA

WSTECZ

ang. stub


Szkieletowa albo specjalna implementacja modułu używana podczas produkcji lub testów innego modułu, który tę zaślepkę wywołuje albo jest w inny sposób od niej zależny. Zaślepka zastępuje wywoływany moduł.

Źródło: After ISO 24765


A skeletal or special-purpose implementation of a software component, used to develop or test a component that calls or is otherwise dependent on it. It replaces a called component.

Reference: After ISO 24765