SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZASTĘPOWALNOŚĆ

WSTECZ

ang. replaceability


Stopień, w jakim moduł lub system może zastąpić inny określony moduł lub system w tym samym celu w tym samym środowisku.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system can replace another specified component or system for the same purpose in the same environment.

Reference: After ISO 25010