SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZBIERANIE DANYCH O KONTACH

WSTECZ

ang. account harvesting


Proces otrzymywania informacji o kontach użytkowników w oparciu o wersje próbne i błędy w intencji użycia tych danych w ataku na zabezpieczenia.


The process of obtaining user account information based on trial and error with the intention of using that information in a security attack.