SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZDOLNOŚĆ ADAPTACYJNA

WSTECZ

ang. adaptability


Stopień, w jakim moduł lub system można dostosować do różnych lub zmieniających się środowisk sprzętowych, programowych lub innych środowisk operacyjnych lub użytkowych.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system can be adapted for different or evolving hardware, software or other operational or usage environments.

Reference: After ISO 25010