SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ZDOLNOŚĆ ADAPTACYJNA

WSTECZ

ang. Adaptability


Zdolność adaptacyjna – zdolność oprogramowania do dostosowania się do różnych środowisk, bez konieczności stosowania działań lub środków innych niż te, które dostarczono do tego celu.

Bibliografia:ISO 9126

Patrz także


Adaptability – the capability of the software product to be adapted for different specified environments without applying actions or means other than those provided for this purpose for the software considered.

See also