SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZGADYWANIE BŁĘDÓW

WSTECZ

ang. error guessing


Technika testowania, w której testy są wyprowadzane w oparciu o wiedzę testera na temat przeszłych awarii lub generalną wiedzę o trybach możliwych awarii. Uwaga tłumaczy: ten termin powinien się nazywać defect guessing – zgadywanie defektów, nie został zmieniony ze względu rozpowszechnienie terminu error guessing.

Źródło: ISO 29119-1


A test technique in which tests are derived on the basis of the tester’s knowledge of past failures, or general knowledge of failure modes.

Reference: ISO 29119-1