SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZINTEGROWANY MODEL DOJRZAŁOŚCI TESTÓW

WSTECZ

ang. Test Maturity Model integration


Pięciostopniowa struktura umożliwiająca doskonalenie procesu testowego, zgodna ze Zintegrowanym Modelem Dojrzałości Organizacyjnej – Capability Maturity Model Integration (CMMI), która opisuje kluczowe elementy efektywnego procesu testowego. (TMMi – od ang. Test Maturity Model integration).


A five-level staged framework for test process improvement, related to the Capability Maturity Model Integration (CMMI), that describes the key elements of an effective test process.

Acronym: TMMi