SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZŁOŻONOŚĆ

WSTECZ

ang. complexity


Stopień, w jakim projekt lub wewnętrzna struktura modułu lub systemu jest trudna do zrozumienia, utrzymania i zweryfikowania.

Zobacz również: złożoność cyklomatyczna


The degree to which a component or system has a design and/or internal structure that is difficult to understand, maintain and verify.

See also: cyclomatic complexity