SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZMODYFIKOWANE TESTOWANIE WARUNKOWO-DECYZYJNE

WSTECZ

ang. modified condition/decision testing


Białoskrzynkowa technika testowania w której przypadki testowe są zaprojektowane tak, sprawdzić pojedyncze wyniki warunków, których zmiana niezależnie wpływa na wynik decyzji.

Synonimy: testowanie warunków znaczących, zmodyfikowane testowanie warunków wielokrotnych


A white-box test technique in which test cases are designed to exercise outcomes of atomic conditions that independently affect a decision outcome.

Synonyms: condition determination testing, modified multiple condition testing, MC/DC testing