SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ŹRÓDŁOWY PRZYPADEK TESTOWY

WSTECZ

ang. source test case


Zaliczony przypadek testowy, który jest używany jako podstawa kolejnych przypadków testowych w testach metamorficznych.


A test case that passed and is used as the basis of follow-up test cases in metamorphic testing.