SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW

WSTECZ

ang. Balanced scorecard


Zrównoważona karta wyników – instrument strategicznego zarządzania działaniem firmy, który umożliwia mierzenie czy operacyjna działalność organizacji jest zgodna z jej celami określonymi w biznesowej wizji i strategii.

Patrz także


Balanced scorecard – a strategic performance management tool for measuring whether the operational activities of a company are aligned with its objectives in terms of business vision and strategy.

See also