SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW

WSTECZ

ang. balanced scorecard


instrument strategicznego zarządzania działaniem firmy, który umożliwia mierzenie, czy operacyjna działalność organizacji jest zgodna z jej celami określonymi w biznesowej wizji i strategii.

Zobacz również: korporacyjna tablica rozdzielcza, karta wyników


A strategic tool for measuring whether the operational activities of a company are aligned with its objectives in terms of business vision and strategy.

See also: corporate dashboard, scorecard